‘Congo’ in Duitsland historisch boek van het jaar 2012

Het Duitse tijdschrift 'Damals. Das Magasin für Geschichte' heeft 'Congo' van David Van Reybrouck gekozen als boek van het jaar 2012.


Kongo_David Van Reybrouck'Damals' schrijft er het volgende over: "Zwar wird man mit all den be­drü­cken­den Fak­ten kon­fron­tiert, zu­gleich ­a­ber ver­mit­telt der Au­tor den be­ein­dru­cken­den Über­le­bens­mut der ein­fa­chen­ Kon­go­le­sen, ih­re Wün­sche und Ge­füh­le. Van Rey­brouck stützt sich da­bei auf­ zahl­rei­che Ge­sprä­che, die er im Land ge­führt hat: Die Be­trof­fe­nen kön­nen so­ end­lich ein­mal selbst ih­re Stim­me er­he­ben. Mit gro­ßer Mehr­heit wähl­ten die Ju­ro­ren des­halb die­sen Ti­tel zu ih­rer Nr. 1, zum Buch des Jah­res."

 

David Van Reybrouck zal aanwezig zijn op de Frankfurter Buchmesse. Hij treedt aan in het programma 'Weltempfang - Centre for Politics, Literature & Translation',  dat voortspruit uit de samenwerking tussen de Frankfurter Buchmesse en het Duitse Ministerie van Buitenlandse Zaken. In 2012 ligt de focus van het programma op Afrika. David Van Reybrouck neemt deel aan een discussie op zondag 14 oktober van 12 tot 13 uur.

 

> Het volledige rapport in 'Damals'…

gepubliceerd op: 2012-10-02

Vorige Volgende Afdrukken Doorsturen