VFL nam afscheid van Carlo Van Baelen en verwelkomde Koen Van Bockstal

De Mechelse boekhandel De Zondvloed was te klein vrijdagavond 20 januari voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL). Het publiek was zo talrijk opgekomen dat er uitgeweken moest worden naar de ruimere locatie die de Oude Mechelse Vleeshalle bood. Minister Joke Schauvliege bracht er hulde aan Carlo Van Baelen, die het Fonds twaalf jaar lang leidde en nu met pensioen gaat. Hij wordt opgevolgd door Koen Van Bockstal.


Carlo Van BaelenCarlo Van Baelen had zijn ervaring en visie in twaalf twitterberichten gegoten die elk gericht waren op de specifieke spelers in het literaire veld.  Hij was zichtbaar ontroerd door de staande ovatie van het aanwezige publiek na de laudatio van Joris Gerits, gewezen voorzitter van het VFL.

 

 

 

 

De maidenspeech van Koen Van Bockstal zocht een balans tussen continuïteit en vernieuwing. Wat goed is moet goed blijven, zei hij. Daarnaast stelde hij zich tot taak het VFL verder uit te bouwen tot een huis van vertrouwen waar iedereen die op professionele wijze iets met letteren te maken heeft, welkom is. Opgemerkt was ook zijn krachtig pleidooi om het maatschappelijk draagvlak voor de literatuur te versterken via een brede culturele diversiteit en de expliciete vraag om ook via de letteren aandacht te besteden aan zwakkeren en minderheidsgroepen in de samenleving.

© foto Linda Torfs

gepubliceerd op: 2012-02-02

Vorige Volgende Afdrukken Doorsturen